18/09/2023

Keflavík lufthavn – udvidelsen

Keflavík lufthavn
Keflavík Lufthavn

Der vil i de kommmende år og årtider ske en betydelig udhvikling af den internationale lufthavn i Keflavík, da en ny udhvilklingsplan af lufthavnen blev godkendt i 2021.

Lufthavnsterminalen er i årenes løb, blevet udvidet af flere omgange, for at kunne imødekomme den hurtigt voksende luftransport og det stigende antal af rejsende. Dette har medført at terminalbygningen i dag er mere end tre gange større end ved indvielsen i 1987.

I øjeblikket udvides den østlige og sydlige del af den nuværende nordbygning, med en bygningsudvidelse i øst (SNL18) og en udvidelse af forbindelsesbygningen mellem nord- og sydfløjen (SLN21).
Byggeriet er i overensstemmelse med Keflavíks Lufthavns masterplan for arealanvendelse, og er en væsentlig del af lufthavnsudvidelsesplanen. På baggrund af de to førnævnte projekter vil en væsentlig udvidelse forpladsen være nødvendig.

Verkís projekterer, i samarbejde med ingeniørfimaet WSP, alt lufthavnsdesign, overfladedesign, drænings- og snesmeltningssystem. Konsulent firmaet Mannvit står for design af brændstofsystemet og VSO for design af det elektriske system. I marts blev fase 4 dokumenter projekteret for fase 2, og projektet er således nu i udbud. Verkís er derudover også indvolveret i det tekniske design af bygningerne SLN18 og SLN21

Keflavík lufthavn

Billede: Overblik af den planlagte forplads

En læringsrig proces for designerne i Verkís

Fase 2: design af landingsbanen vedrører ændringen af ​​den eksisterende landingsbane og dens udvidelse mod øst. Der bliver tilføjet to nye MARS flyparkeringspladser. På grund af etableringen af terminalbygningerne tilhørende flyparkeringspladserne (terminalbygning SNL18), etableres der en i midlertidig forbindelsesfløj. En MARS flyparkeringsplads kan have to små fly parkeret eller en stor. Derfor har hver MARS flyparkeringsplads to gangbroer og tre flymidterlinjer.

Der skal installeres en række forskellige systemer herunder; afløbssystemer, snesmeltnings systemer, brændstofs systemer og elektriske systemer til forpladsbelysning, lade standere, læssebroer, kontrol- og sikkerhedsudstyr. Forpladsens overflade skal designes sammen med fundamentarbejdet som; udformningen af tilslutningsbrønde, forstærkninger ved brønddækslet på grund af flylaster, fundamenter af lysmaster, gangbroer, udformning af kollisionssikring, afmærkning mm. Derudover er en del af designet også implementering af en trafikanalyse, som baseret på trafikken af ​​fly og serviceudstyr i spidsbelastningsperioder, skal identificere om der er problemer, som kan påvirke lufthavnens serviceniveau.

Projektet er et BIM-projekt og det er første gang, at Verkís har implementeret så detaljeret et design i et lufthavnsprojekt. Processen har været læring for designerne hos Verkís.

Den estimerede byggetid er 1 år og målet er at flyparkeringspladserne bliver taget i brug i sommeren 2024.

På Kefplus.is kan du læse mere om designplaner, konstruktionsplaner og visionen for udviklingen af Keflavík Internationale Lufthavn.

Verdensmål

Keflavík lufthavn
Keflavík Lufthavn