10/01/2023

Fossá vandkraftværk

Fossá
Fossá vandkraftværk

Verkís Island har arbejdet på fornyelse af Fossá vandkraftværk på Vestfjordene. Ny kraftstation blev bygget, nyt mekanisk og elektrisk udstyr blev købt og tilstrømningsrør blev fornyet. Indtag i reservoir skal også fornyes.

Man har i tre år uden held forsøgt at tømme reservoiret. Det skyldes meget sne om vinteren og kolde somre. Derfor har man endnu ikke kunnet bygge indtaget men man forsøger at færdiggøre det til sommer.

Fossá vandkraftværket udnytter vand fra Fossavatn sø, som ligger i 350 m over havoverflade.  Vandkraftværket blev bygget i 1937 med en 600 kW Pelton turbine. Den nye turbine er også Pelton, størrelse 1,2 MW. Den har et vandret aksel med to tuder og et tilstrømningsrør af GRP plastic. Mekanisk og elektrisk udstyr blev testet nu i starten af oktober, vandkraftværket er igangsat og kører normalt. Vandkraftværket skal betjene fiskeribyen Súðavík og del af byen Ísafjörður i ø-drift samtidig med at køre i normal drift.

Verdensmål

Fossá
Fossá vandkraftværk