Tölvupóstur / Disclaimer

Tölvupóstur þessi og viðhengi tengd honum, sem send eru frá netföngum skráðum á Verkís, kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar, eingöngu ætlaðar skráðum viðtakendum. Verkís vekur athygli á því að hvers konar upplýsingagjöf, afritun eða dreifing þeirra upplýsinga sem fram koma í tölvupóstum og viðhengjum er óleyfileg og kann að varða við lög. Sért þú ekki réttur viðtakandi tölvupóstsins ertu vinsamlega beðinn um að gæta fyllsta trúnaðar, tilkynna sendanda að þér hafi borist þessi tölvupóstur fyrir mistök og að því loknu að eyða tölvupóstinum og viðhengjum hans, ef einhver eru, án þess að geyma afrit. Óheimil notkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu.

Á grundvelli persónuverndarsjónarmiða og laga um persónuvernd vill Verkís vekja athygli á því að Verkís varðveitir tilteknar persónuupplýsingar í markaðslegum tilgangi, s.s. upplýsingar um tengiliði birgja, viðskiptavina og annarra hagaðila. Slíkum upplýsingum kann að vera miðlað í þeim tilgangi að bæta þjónustu Verkís eða styrkja viðskiptatengsl. Aðilar geta óskað eftir að vera fjarlægðir af slíkum lista.

English

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, you should notify the sender and delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited and may be violation to applicable laws.

On the basis of privacy considerations and protection of personal data, Verkís wishes to draw attention to the fact that Verkís preserves certain personal information for marketing purposes, e.g. contact information for suppliers, customers and other parties. Such information may be shared e.g. for the purpose of improving the service of Verkís or strengthening business relationships. Parties may request to be removed from such lists.

Norwegian

Denne e-posten og vedleggene kan inneholde konfidensiell og privilegert informasjon som bare er ment for den personen eller enheten som den er adressert til. Hvis du ikke er den tiltenkte mottakeren, bør du varsle avsenderen og slette denne meldingen. Eventuell formidling, kopiering eller distribusjon av denne meldingen, eller tiltak som er basert på den, er strengt forbudt og kan være brudd på gjeldende lover.

På grunnlag av personvernsynspunkt og personvernlover ønsker Verkís å legge merke til at Verkís bevarer bestemt personlige opplysninger til markedsføringsformål, f.eks. kontaktinformasjon for leverandører, kunder og andre parter. Slike opplysninger kan deles f.eks. med det formål å forbedre Verkis service eller styrke forretningsforbindelser. Partene kan be om å bli fjernet fra denne listen.